Drogi Pacjencie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U. Malba Barbara Malina Kozak, prowadząca poradnię dietetyczną „Karmnik Zdrowia” zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: barbara.malina1@gmail.com lub telefonując pod numer: 784 286 331
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją usługi Formularza kontaktowego. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.